Wizyta ZRPO w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Data:

W dniu 4.10.2021 r. Hanna Machińska – zastępczyni RPO oraz przedstawiciele BRPO reprezentujący: Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, Zespół do spraw Wykonywania Kar, Zespół Równego Traktowania oraz Zespół Prawa Karnego spotkali się z Kierownictwem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W spotkaniu uczestniczył także mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

Insp. Anna Rosół – Komendantka Centrum Szkolenia Policji przedstawiła historię powstania szkoły oraz aktualną strukturę. Warto podkreślić, że w ramach CSP funkcjonuje Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz Centralny Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Policji Wodnej w Kalu k. Węgorzewa. Z kolei insp. Marcin Szyndler – zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych omówił cykl szkolenia funkcjonariuszy oraz zaprezentował ofertę kursów i szkoleń, z których mogą korzystać policjanci zarówno w ramach podstawowego szkolenia, jak i podczas dalszego rozwoju zawodowego. Uczestnicy spotkania dyskutowali także na temat wyzwań, przed jakimi stoi Policja w zakresie doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy oraz ochrony praw człowieka.

W drugiej części spotkania przedstawiciele BRPO mieli możliwość obejrzenia zaplecza dydaktyczno-szkoleniowego, m. in. pracowni specjalistycznej, symulatorni oraz zespołu strzelnic. Uczestniczyli także w części zajęć symulacyjnych z udziałem studentów. 

Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć kontynuacji współpracy oraz dyskusji na temat podnoszenia jakości szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy.
 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2021-10-05 11:15:23
Osoba udostępniająca: K@leta_Katarzyna
Data: 2021-10-05 11:31:00
Operator: K@leta_Katarzyna