Wizyta RPO w Stargardzie Szczecińskim

Data:

Prof. Irena Lipowicz spotkała się w Domu Seniora w Stargardzie Szczecińskim ze Sławomirem Pajorem Prezydentem Miasta oraz przedstawicielami placówek i instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Rzecznik odwiedziła także prowadzone przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ośrodek oraz Kuchnię Centralną, która stanowi miejsce aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami i przygotowuje ich do samodzielnego życia.

Podczas spotkania zaprezentowano przykłady rozwiązań na rzecz osób narażonych na wykluczenie w ramach funkcjonującego „systemu stargardzkiego”. Głównymi elementami tego modelu są przede wszystkim:

- program pomocy dla osób zagrożonych eksmisją i działalność: schronisk dla mężczyzn ośrodków wsparcia dla kobiet oraz ogrzewalni,
- street working, czyli bezpośredni kontakt pracowników socjalnych, psychologów z osobami bezdomnymi,
- mieszkania wspomagane, służące usamodzielnieniu osób wychodzących z bezdomności.

Rzecznik Praw Obywatelskich wręczyła działaczom realizującym założenia „systemu stargardzkiego” dyplomy z podziękowaniem za ich zaangażowanie i wkład w realizację jednego z najważniejszych polskich projektów społecznych ostatnich lat. Monitorując wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Rzecznik uznała, że działalność w tym zakresie ośrodków stargardzkich zasługuje na wyróżnienie i stanowi nie tylko wzorcowy model działania i wsparcia osób potrzebujących pomocy, ale także wzorzec integracji społecznej. Podkreśliła, że rodzący się w ten sposób nowy system partnerstwa obywatelskiego pozwala ograniczać zjawiska wykluczenia i dyskryminacji.

Prof. Lipowicz zaproponowała władzom Stargardu utworzenie szkoły letniej dla samorządowców, która byłaby miejscem dyskusji i pracy nad strategią realizacji inicjatyw społecznych.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

 

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji: 2014-09-25 10:30:34
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: M@riuszM@slowiecki