Wizyta przedstawicieli niemieckiego Centrum Edukacji Społecznej Hameln-Pyrmont gGmbH

Data:

20 lipca w Biurze Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami niemieckiego Centrum Edukacji Społecznej Hameln-Pyrmont gGmbH (Sozialpädagogisches Zentrum Hameln-Pyrmont gGmbH), którzy przebywają w Polsce w ramach rozwoju dobrych praktyk. Celem ich wizyty jest poznanie systemu działania bezpłatnego poradnictwa prawnego oraz przeniesienie go na grunt niemiecki. Organizatorem spotkania była Fundacja Lex Civis z Chorzowa, z którą Biuro RPO prowadzi stałą współpracę.

Centrum Edukacji Społecznej Hameln-Pyrmont gGmbH realizuje cele charytatywne o charakterze non-profit, jest organizacją neutralną politycznie i religijnie. Centrum kieruje się ideą sprawiedliwości społecznej rozumianej, jako prawo każdego do równych szans dla realizacji swego życia w godności. Reprezentuje interesy w szczególności osób z niepełnosprawnościami fizycznymi i psychicznymi, wykluczonych oraz w kryzysie emocjonalnym.

Autor informacji: K@leta_Katarzyna
Data publikacji: 2016-07-21 10:47:16
Osoba udostępniająca: K@leta_Katarzyna
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk