Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizyta przedstawicieli Agencji Praw Podstawowych

Data:

Prof. Irena Lipowicz oraz pracownicy Biura RPO spotkali się z przedstawicielami Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA): Dyrektorem FRA Constantinosem Manolopoulousem oraz szefową departamentu wolności i sprawiedliwości Jo Goodey.

Głównym tematem rozmowy był Raport  FRA na temat wyzwań i osiągnięć z zakresu praw człowieka i obywatela w 2014 r. Szczególną uwagę zwrócono na trudną sytuację migrantów. Uczestnicy spotkania podkreślili, że konieczne jest podjęcie działań na rzecz przestrzegania praw podstawowych wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej.

 

Ważne linki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk