Zawartość

Wejście w życie prawa Tomasza Piesieckiego

Data: 
2019-09-27
słowa kluczowe: 

Od 27 września zmieniają się przepisy dla ofiar wypadków komunikacyjnych sprzed 2006 r., którym skończyły się już przyznane kwoty w ramach odszkodowania i zadośćuczynienia. Będą oni mogli wystąpić o rentę. Do tej pory osoby okaleczone w wyniku takich wypadków  pozostawały bez wsparcia. 10 września spodziewany jest ważny wyrok w sprawie indywidualnej.

Zmiany wprowadza ustawa z 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1631) która jest efektem spotkań regionalnych RPO i sprawy zgłoszonej przez Tomasza Piesieckiego: w latach 90 i na przełomie stuleci maksymalna wysokość odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela lub Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny była na tyle ograniczona, że mogła się po kilkudziesięciu latach wyczerpać, mimo że jest to dla osób często z dużą niepełnosprawnością jedyne źródło wsparcia. Dotycchczas sądy i ubezpieczyciele wychodzili ze stanowiska, że wypłacenie ostatniej transzy sumy gwarancyjnej zamyka kwestię odpowiedzialności wobec ofiary wypadku.

Nowa ustawa, która jest wynikiem inicjatywy ustawodawczej Senatu podjętej na podstawie petycji Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanej do senackiej Komisji Petycji, daje tym osobom prawo do wystąpienia o rentę.

Galeria

  • Ludzie na sali, młody mężczyzna na wózku

    Spotkanie regionalne w Białymstoku, 11 kwietnia 2019 r. W centrum pan Tomasz Piesiecki opowiada o stanie prac nad ustawą o prawach ofiar wypadków
  • Ludzie na sali, w tym osoba na wózku

    Pan Tomasz Piesiecki zgłasza problem na spotkaniu regionalnym w Białymstoku, 27 stycznia 2016
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2019-09-04 13:52:04
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-05-18 08:30:28 Wejście w życie prawa Tomasza Piesieckiego Agnieszka Jędrzejczyk