Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Warsztaty Praw Człowieka oraz konsultacje w Ostrowcu Świętokrzyskim

Data:
  • Na czym polegają nasze prawa?
  • Jak się o nie upomnieć?
  • Jak zaangażować do pomocy RPO?

W styczniu RPO Adam Bodnar wraz ze współpracownikami odwiedził województwo świętokrzyskie. W ramach spotkań regionalnych rozmawiał m.in. z przedstawicielami organizacji pozarządowych, młodzieżą i mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego. Wszystkie spotkania odbyły się w Centrum Aktywności Obywatelskiej. I właśnie na zaproszenie tej bardzo aktywnej instytucji wspierającej, w poniedziałek 8 października pracownicy BRPO poprowadzili warsztaty  dla młodzieży i dla osób starszych oraz zorganizowali konsultacje prawne.

O prawach człowieka z młodzieżą

Rano do Centrum Aktywności Społecznej przyszła młodzież z czterech miejscowych gimnazjów i wzięła udział w warsztatach o prawach człowieka i obywatela. Podczas spotkania pracownicy Centrum Projektów Społecznych BRPO mówili m.in. o kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich, o pracy Biura RPO a także o sprawach (wnioskach), które wpływają do Rzecznika między innymi od osób niepełnoletnich.

Rozmawialiśmy o prawach i wolnościach odszukując odpowiednie zapisy w Konstytucji. Osobną rozmowę poświeciliśmy rozważaniom o godności i jej naruszaniu, o granicach wolności osobistej. Ostatnia część warsztatów poświęcona została sprawdzeniu, jak zapisy Konstytucji mogą regulować nasze życie na podstawie przykładowych spraw, jakie rozstrzygał kiedyś Trybunał Konstytucyjny.

Konsultacje z prawnikiem

Równocześnie z warsztatami na terenie centrum odbywały się konsultacje indywidualne z mec. Joanną Łodej z Wydziału Przyjęć Interesantów BRPO. Z konsultacji prawnych skorzystało kilka osób, głównie w wieku od 60 do 85 lat. Niektóre  przedstawiały kilka spraw, w związku z tym podczas rozmów udzielono informacji prawnych w kilkunastu sprawach. Problematyka, której dotyczyły konsultacje obejmowała m.in. następujące tematy: sprawy mieszkaniowe, w tym przekazanie przez Interesanta w formie darowizny mieszkania dziecku w zamian za opiekę i niewywiązywanie się obdarowanego z tego obowiązku, brak opieki i zainteresowania ze strony najbliższych (czasami wskazywano również na brak emocjonalnego zaangażowania się rodziny, mimo iż formalny obowiązek opieki był zapewniony); problemy rodzinne ( nadużywanie alkoholu przez syna i możliwość podjęcia działań zmierzających do skierowania go na przymusowe leczenie), sprawy sądowe, w tym postępowanie spadkowe, przewlekłość działań sądu, kłopoty finansowe, zapytania o możliwość uzyskania dopłat do kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania czy zakupem leków.

Ponadto wszystkim osobom przekazano informacje na temat działalności Rzecznika Praw Obywatelskich i zasadach działania Infolinii Obywatelskiej, w razie innych wątpliwości lub pytań, jakie mogą pojawić się w przyszłości.

Seniorzy ćwiczą składanie wniosku do RPO

Po południu odbyło się spotkanie z seniorami. Podczas prezentacji pracownicy BRPO mówili o kompetencjach RPO, zwłaszcza w zakresie równego traktowania, o działaniach Rzecznika na rzecz osób starszych oraz pracy i rekomendacjach Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych. Seniorzy otrzymali przykładowe sprawy, z którymi osoby starsze zwracają się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Mieli za zadanie wczuć się w sytuację tych osób a następnie złożyć wniosek do Rzecznika za pomocą listu, formularza elektronicznego lub bezpośredniej rozmowy z pracownikiem biura. Seniorzy obiecali, że przekażą zdobytą wiedzę swoim koleżankom i kolegom.

Centrum Aktywności Obywatelskiej we współpracy z biurem RPO planuje już następne warsztaty dla osób głuchych oraz kolejnej grupy seniorów z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk