Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Warsztaty nt. prawa wyborczego

Data:

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi Zespół ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizował dwudniowe warsztaty międzypokoleniowe pt. „Prawa wyborcze, dostosowanie lokali wyborczych dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych”. Dariusz Supeł i dr Krzysztof Kurowski przedstawili zadania oraz kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich, również jako niezależnej instytucji ds. Równego Traktowania. Podczas drugiego dnia szkolenia dr Jarosław Zbieranek z Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze RPO zaprezentował wyniki badań opinii społecznej zawarte w raporcie „Ułatwienia w głosowaniu - wiedza, opinie i oczekiwania Polaków”. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie warunki powinny spełniać lokale wyborcze dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i co mogą zrobić w swojej miejscowości, aby informować o ułatwieniach w głosowaniu.

W warsztatach wzięli udział m.in. słuchacze Uniwersytetu III Wieku, Ambasadorzy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych. 

 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP