Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Warsztaty o kompetencjach RPO dla aktorów i aktorek z Teatru 21

Data:

Teatr 21 skupia osoby z zespołem Downa. 19 czerwca 2023 r. jego aktorzy i aktorki wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Warsztaty odbyły się w siedzibie Centrum Sztuki Włączającej na warszawskiej Pradze.

Uczestnicy dowiedzieli się, jakie są kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich i jak zgłosić do niego sprawę. - Rzecznik podejmuje wiele działań, aby chronić prawa osób z niepełnosprawnościami -  podkreśliła Joanna Villamar Villarreal, naczelnik Wydziału Przyjęć Interesantów.

- W biurze działają komisje ekspertów, ale ważna jest dla nas bezpośrednia współpraca z osobami z niepełnosprawnościami. Ważny jest Wasz głos. Zależy nam, abyście zgłaszali do nas sprawy, sytuacje, gdy Wasze prawa są łamane - dodała.

- Prawo do samodzielności, prawo do własnych pieniędzy i mieszkania, prawo do miłości. To są dla nas ważne tematy. O tych sprawach mówimy w naszych spektaklach - wskazywali aktorzy - Chcemy być dobrze traktowani, z szacunkiem - tak jak każda osoba -  zaznaczali.

Aktorzy odczytali na głos fragmenty Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, a także fragmenty Konstytucji, gdzie opisana jest rola Rzecznika Praw Obywatelskich. Pracując w grupach, bezbłędnie rozwiązali quiz z wiedzy o Rzeczniku. Dowiedzieli się, jak Rzecznik chroni prawa i godność osób przebywających w miejscach zamkniętych - takich jak szpitale psychiatryczne, więzienia, domy opieki, ośrodki dla cudzoziemców.

W warsztatach wzięli udział także rodzice aktorów. - My jako rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną napotykamy na wiele trudności - zaznaczyli. - Nie chcemy ubezwłasnowolnić naszych dzieci. Kiedy idziemy do lekarza czy urzędu - to nie pozwalają nam wejść z dzieckiem.  Nie chcą, abyśmy to my mówili o sytuacji i potrzebach dziecka. A przecież nasze dzieci, choć są dorosłe, nie zawsze potrafią odpowiedzieć na pytania lekarza czy przedstawić sprawę urzędnikowi. To są bardzo przykre sytuacje, gdy słyszymy - Proszę ubezwłasnowolnić dziecko, skoro nie może się wypowiedzieć.

Rodzice wskazali także na problem z transportem. – Jesteśmy coraz starsi, nie mamy siły wozić naszych dzieci kilka razy dziennie na zajęcia. Zorganizowanie dowozów czy wsparcie asystenckie, bardzo by nas odciążyło - zaznaczali. Jedna z mam podkreśliła, że od wielu lat walczy o zmianę przepisów, aby samochody, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami, nie były odholowywane, zwłaszcza w miejscach gdzie nie ma tzw. „koperty” do zaparkowania. - Pod szpitalami brakuje miejsc parkingowych. Rodzice parkują najbliżej wejścia, aby móc dotrzeć z dzieckiem na wizytę. Nie tylko dostają mandat, ale też muszą pokryć koszt holowania - wyjaśniała.

- Wybierzcie najważniejsze dla Was sprawy, porozmawiajcie o nich. Wspólnie na pewno uda Wam się zaplanować konkretne kroki, które warto podjąć. A działanie zbuduje w Was poczucie siły i sprawczości - zaznaczyła Beata Tokarz-Kamińska z Centrum Projektów Społecznych Biura RPO.

Jesienią zapraszamy do nas, do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Na konkretnych przykładach pokażemy, jak przygotowywać wnioski i zgłosić sprawę - dodała Joanna Villamar Villarreal.

Ważne linki:

Autor informacji: Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski