Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W związku z protestami, jakie miały miejsce w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców, pracownicy Biura RPO przeprowadzili wizytacje oraz przeanalizowali Regulamin organizacyjno-porządkowy tych placówek.

Data:

W związku z protestami, jakie miały miejsce w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców, pracownicy Biura RPO przeprowadzili wizytacje oraz przeanalizowali Regulamin organizacyjno-porządkowy tych placówek. Na podstawie przygotowanej analizy, Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów regulujących tryb kontroli osobistej cudzoziemców. Zdaniem RPO naruszają one zagwarantowane w Konstytucji prawo do prywatności oraz nietykalność i wolność osobistą. Wątpliwości budzi także uregulowanie tych kwestii w drodze rozporządzenia bez odpowiedniego upoważnienia ustawowego.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP