Biuletyn Informacji Publicznej RPO

VI edycja Karty Różnorodności "1918-2018 od praw wyborczych do równych szans" pod Honorowym Patronatem RPO

Data:

Program Karta Różnorodności jest organizowany od sześciu lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tegoroczne działania będą przebiegały pod hasłem „1918 – 1018 od praw wyborczych do równych szans”

Motywem przewodnim, w związku z przypadającą setną rocznicą przyznania kobietom w Polsce praw wyborczych, będzie równouprawnienie w miejscu pracy – zmiany na przestrzeni stu lat  i sytuacji obecnie.

Plany Karty Różnorodności na rok 2018:

  •     publikacja poświęcona dobrym praktykom firm – sygnatariuszy Karty Różnorodności z zakresu zarządzania wiekiem w miejscu pracy oraz w kontekście konieczności raportowania nt polityk różnorodności
  •     wydanie gry planszowej „Łączy nas różnorodność” ułatwiającej szkolenia/dyskusje nt różnorodności w miejscu pracy;
  •     V Ogólnopolski Dzień Różnorodności pod hasłem „1918 – 2018 - Od praw wyborczych do równych szans” – konferencja na około 250 osób poświęcona wyrównywaniu szans różnych grup narażonych na dyskryminację w miejscu pracy – kobiet/osób starszych/z  niepełnosprawnościami;
  •     konferencja podsumowującym wyzwania dotyczące równości płci w Polsce z perspektywy 100 lat od chwili przyznania kobietom praw wyborczych. Spotkanie dla ok 350 osób w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin  pt. „Stulecie praw wyborczych Kobiet - 100 lat drogi do równych” ;
  •     badanie na temat działań związanych z upowszechnianiem różnorodności w miejscu pracy i poziomu wprowadzania polityk zarządzania różnorodnością w firmach w Polsce.

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk