Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Uwagi do projektu założeń ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2014-01-14 09:59:16
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2021-07-22 14:07:11
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP