Uwagi do projektu założeń projektu ustawy z dnia 7 lipca 2014 r. o monitoringu wizyjnym

Data:
Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2014-08-25 09:55:07
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki
Data: 2021-07-22 14:02:12
Operator: M@riuszM@slowiecki