Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 grudnia 2013 r.

Data:
Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2014-01-23 08:50:01
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki