Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Data:
Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2014-04-14 11:59:28
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP