Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8.03.2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego,lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2016-03-25 09:50:05
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP