Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Uwagi do projektu rozporządzeń MZ w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2014-01-23 15:00:24
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2021-07-22 14:03:28
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP