Uwagi do projektu rozporządzeń MZ w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

Data:
Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2014-01-23 15:00:24
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki