Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ustalanie zasad współpracy RPO i RPD

Data:

W Biurze RPO odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka. Przedmiotem spotkania było określenia zasad współpracy pomiędzy instytucjami – 22 sierpnia 2008 r.

Notatka służbowa ze spotkania przedstawicieli Biur: Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk