Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Udział RPO w rozprawie dot. żądania zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia na skutek błędnej decyzji urzędu

Data:

Niepełnosprawna mieszkanka województwa śląskiego opiekuje się ciężko chorą matką. Złożyła wniosek do wójta gminy o świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką i przez trzy lata je otrzymywała.

Po tym okresie Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło, że urzędnik wydał złą decyzję. Jako osoba niepełnosprawna – niezdolna do wykonywania pracy zawodowej - mieszkanka nie mogła zrezygnować z pracy by zajmować się matką, a zatem nie powinna była pobierać świadczenia. W związku z tym urzędnicy zażądali zwrotu ponad 20 tysięcy złotych wraz z odsetkami.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że to organ administracji naruszył zasady postępowania administracyjnego i kobieta nie powinna ponosić z tego powodu negatywnych konsekwencji. To organ, mając informacje o niepełnosprawności, błędnie przyznał świadczenie pielęgnacyjne. Żądanie zwrotu świadczenia narusza zasadę zaufania obywateli do organów państwa. Co więcej, w opisanej powyżej sytuacji życiowej żądanie to wskazuje na brak wzięcia pod uwagę przez organ słusznego interesu obywateli.

W dniu 9 grudnia Rzecznik Praw Obywatelskich weźmie udział w rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
 

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP