Podziękowanie Senatu dla RPO Adama Bodnara

Data:
Tagi: kalendarium

14 kwietnia 2021 r. Senat RP przyjął specjalną uchwałę, w której wyraził uznanie i podziękowania dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara za dotychczasową pracę i postawę. Zapewnił także obywateli, że przy wyborze następcy Adama Bodnara zgodzi się jedynie na kandydata
gwarantującego pełnienie urzędu w interesie obywateli. 

Senatorowie wyrazili również "stanowczy sprzeciw" wobec prób odsunięcia dr. hab. Adama Bodnara od pełnienia obowiązków, przed konstytucyjnym wyborem jego następcy.

Za uchwałą głowosało 51 senatorów, przeciwko było dwóch, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała podlega oublikowaniu w Monitorze Polskim.

Załączniki:

Autor informacji: AnetaKosz
Data publikacji: 2021-04-16 17:41:12
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2021-04-16 18:35:03
Operator: AnetaKosz