Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Uchwała NSA dot. możliwości zaskarżenia decyzji ZUS

Data:

 

Naczelny Sąd Administracyjny na wniosek Prokuratora Generalnego podjął uchwałę wyjaśniającą dotyczącą możliwości zaskarżenia decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z uchwałą, od decyzji ostatecznej ZUS wydanej na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji (w tym odmówienia wszczęcia postępowania), nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w tym postępowaniu i przedstawił na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej stanowisko zbieżne z przyjętą uchwałą.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP