Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Trzy lata postępowania o zgodę na pracę w Polsce na trzy lata. Interwencja RPO

Data:

Obywatelka Ukrainy owdowiała w 2018 r. – mąż był obywatelem polskim. Do końca lutego 2021 r. utrzymywala się z dwójką dzieci z renty rodzinne, bo w tym czasie trwało postępowanie o zezwolenie na pracę. Poprosiła o pomoc Pełnomocnika RPO w Katowicach.

RPO interweniował Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dowiedział się, że kobieta złożyła wniosek o zezwolenie na pracę w 2019 r., postępowanie zostało wszczęte w 2020 r. po uzupełnieniu braków formalnych, a natomiast zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dostała właśnie teraz – w lutym 2021 r., na trzy lata.

Urząd Wojewódzki wyjaśnił, że sprawa zajęła tyle czasu, bo interesantka dwukrotnie zmieniła pracodawcę (zgodnie z przepisami mogła podejmować bez zezwolenia tylko krótkotrwałe zatrudnienie, ale to wiązało się z koniecznością przedłożenia nowych dokumentów do sprawy), musiała też uzyskać odpowiednie uprawnienia do pracy, którą chce teraz podjąć.

BPK.541.1.2021

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk