Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Trybunał ws. podatku na ebooki

Data:

Trybunał Konstytucyjny po raz pierwszy w historii zdecydował się na skierowanie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy przepisów unijnej dyrektywy, które nie pozwalają na zastosowanie obniżonej stawki podatkowej dla elektronicznych wersji książek i gazet.

Przyczyną wystąpienia Trybunału Konstytucyjnego jest działanie Rzecznika Praw Obywatelskich. W grudniu 2013 roku RPO złożył wniosek do TK w sprawie różnic w stawce podatku od towarów i usług na publikacje drukowane bądź wydawane na dyskach oraz publikacje oferowane w formie cyfrowej. Odpowiedź TSUE pozwoli polskiemu Trybunałowi rozstrzygnąć wątpliwości przedstawione przez Rzecznika.

Zdaniem TK należy m.in. rozważyć czy książki na nośnikach fizycznych (papierowe, audiobooki) oraz te dostarczane elektronicznie są podobne i mogą ze sobą konkurować na rynku. Według unijnej dyrektywy pierwsze z nich są towarem, natomiast drugie uznano za usługę. Polski Trybunał zauważył jednak, że bez względu na formę, książki mają analogiczne właściwości i spełniają te same potrzeby konsumenta. W związku z tym, zróżnicowanie ich stawek podatkowych może naruszać zasadę neutralności.

Ważne linki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk