Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga wątpliwości w sprawie skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Data:

W dniu 26 kwietnia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konstytucyjności procedury kierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową (U 1/15). Trybunał nie znalazł podstaw do uznania niekonstytucyjności zakwestionowanych przez Rzecznika regulacji.

  • Rzecznik zakwestionował przepis rozporządzenia wyłączający możliwość wniesienia odwołania w sytuacji niepotwierdzenia skierowania przez NFZ. Zdaniem Rzecznika zaskarżony przepis rozporządzenia wprowadził pozaustawowy wyjątek od konstytucyjnego prawa obywatela do zaskarżenia decyzji o odmowie potwierdzenia skierowania.
  • Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionował uprawnienie oddziału wojewódzkiego NFZ do określenia szczegółowych warunków leczenia uzdrowiskowego (rodzaju leczenia, odpowiedniego zakładu lecznictwa, okresu leczenia, daty rozpoczęcia leczenia).

Według danych GUS z leczenia uzdrowisjkowego korzysta co roku pół miliona obywateli.

 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk