Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Trybunał ws. uprawnień GITD

Data:

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący upoważnienia ministra właściwego do spraw transportu do określenia w drodze rozporządzenia sposobu, trybu oraz warunków technicznych gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych.

RPO wskazywał m.in., że w ten sposób ustawodawca pozwolił organowi władzy wykonawczej uregulować w rozporządzeniu kwestie, które powinny być określone wyłącznie w ustawie. Trybunał podzielił stanowisko Rzecznika i uznał zaskarżony przepis za niezgodny z Konstytucją.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk