Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Trybunał Konstytucyjny ws. ordynacji podatkowej

Data:
Tagi: wydarzenie

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności artykułu Ordynacji podatkowej z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z Konstytucji RP. Trybunał nie podzielił stanowiska Rzecznika.

Jednocześnie sędziowie Trybunału jednogłośnie zdecydowali o skierowaniu do Sejmu RP wystąpienia, w którym wskazana zostanie konieczność uregulowania kwestii informowania podatników o fakcie wydania – w terminie trzech miesięcy od otrzymania wniosku – indywidualnej interpretacji podatkowej oraz o tym, czy jest ona pozytywna, czy negatywna.   

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP