Biuletyn Informacji Publicznej RPO

TK ws. świadczeń zdrowotnych udzielanych skazanym

Data:

 

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek RPO dotyczący zasad udzielania świadczeń zdrowotnych skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności. Trybunał przychylił się do stanowiska Rzecznika i uznał, że przepis kodeksu karnego wykonawczego, zgodnie z którym skazanemu odbywającemu karę w zakładzie karnym typu zamkniętego świadczenia zdrowotne udzielane są w obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego, jest niezgodny z konstytucją. 

 

Ważne linki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP