Biuletyn Informacji Publicznej RPO

TK w sprawie przepisów ustawy o Izbach Lekarskich w zakresie w jakim ograniczają konstytucyjną zasadę wolności słowa i prawa do krytyki

Data:

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną, do której przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie przepisów ustawy o Izbach Lekarskich w zakresie w jakim ograniczają konstytucyjną zasadę wolności słowa i prawa do krytyki. Trybunał podzielił w wyroku zdanie Rzecznika w tej sprawie

Wyrok TK w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej przepisów ustawy o Izbach Lekarskich – ogłoszony 23 kwietnia 2008 r.

Wniosek RPO do TK w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej przepisów ustawy o Izbach Lekarskich – 21 grudnia 2007 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk