Biuletyn Informacji Publicznej RPO

TK: sędziowie nie mogli stosować wstecznie rygory dekretu o stanie wojennym

Data:

Trybunał Konstytucyjny uznał - po rozpatrzeniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich - wykładnię, że sędziowie mogli stosować wstecznie rygory dekretu o stanie wojennym, za niezgodną z Konstytucją RP – 27 października 2010 r.

Sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego – 27 października 2010 r.

Wniosek RPO do TK w sprawie przepisów ustawy "Prawo o ustroju sądów powszechnych" - 6 maja 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk