Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w stwierdzenia niekonstytucyjności dekretu o stanie wojennym

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk