Biuletyn Informacji Publicznej RPO

TK: przepis o karalności pomówienia narodu polskiego o udział w zbrodniach komunistycznych lub nazistowskich jest niezgodny z ustawą zasadniczą

Data:

 


Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego zgodności z Konstytucją RP art. 37 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 (przestępstwo pomówienia narodu polskiego). TK orzekł , przychylając się do wniosku RPO, że przepis o karalności pomówienia narodu polskiego o udział w zbrodniach komunistycznych lub nazistowskich jest niezgodny z ustawą zasadniczą.

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności art. 37 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z Konstytucją RP.

Abstrakt wniosku RPO do TK w sprawie zgodności art. 37 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z Konstytucją RP.

Komunikat prasowy TK po rozprawie dotyczącej przestępstwa pomówienia narodu polskiego – 19 września 2008 r.

Sentencja wyroku TK – 19 września 2008 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk