Biuletyn Informacji Publicznej RPO

TK o zajmowaniu lokali służbowych przez osoby niebędące żołnierzami

Data:

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył złożony przez Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw podzielając zdanie Rzecznika. Rozpatrywany wniosek dotyczył zajmowania przez osoby nie będące żołnierzami zawodowymi lokali znajdujących się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Wyrok TK w sprawie wniosku RPO dotyczącego przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw dotyczący lokali mieszkalnych będących w dyspozycji WAM – 17 marca 2008 r.

Wniosek RPO do TK w sprawie przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw dotyczący lokali mieszkalnych będących w dyspozycji WAM – 22 sierpnia 2005 r.

Komunikat RPO w związku z rozprawą przed TK w sprawie wniosku dotyczącego zajmowania przez osoby nie będące żołnierzami zawodowymi lokali znajdujących się w zasobach WAM

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk