Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Tematy zaproponowane przez RPO zostaną skontrolowane w 2018 roku przez Najwyższą Izbę Kontroli

Data:

Najwyższa Izba Kontroli przygotowała plan pracy na 2018 rok. NIK zakłada przeprowadzenie 110 kontroli planowych, ponadto skontroluje wykonanie budżetu państwa i realizację założeń polityki pieniężnej w 2017 r.

Ważnym elementem tworzenia planu pracy NIK są zgłaszane przez organy władzy publicznej sugestie dotyczące ewentualnych obszarów kontroli.  W ubiegłym roku Rzecznik Praw Obywatelskich  przedstawił 14. takich tematów.  Trzy z nich zostały włączone do planu pracy NIK na 2018 rok w pełni, kolejne dwa tematy zostaną zrealizowane częściowo w kontrolach planowych lub formie kontroli doraźnych.

Z inicjatywy RPO, Najwyższa Izba Kontroli zbada:

  • Wykonywanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej (nr kontroli P/18/005)
  • Zmiany w systemie oświaty (nr kontroli P/18/027)
  • Przygotowanie administracji publicznej do obsługi cudzoziemców (nr kontroli P/18/105)
  • Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej (P/18/074)
  • Działalność samorządowych instytucji kultury (P/18/022)

Szczegółowe plany pracy NIK na 2018 rok są dostępne pod adresem: www.nik.gov.pl

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2018-01-03 12:58:27
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-02-25 09:49:57
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk