Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Szczyt ombudsmanów państw v4

Data:

Spotkania ombudsmanów z państw Grupy Wyszehradzkiej odbywają się regularnie od 2004 r.  Stanowią one praktyczną formę pogłębiania wzajemnej współpracy i okazję wypracowania najlepszych rozwiązań najważniejszych problemów z bieżącej działalności Ombudsmanów z naszego regionu.

Podczas spotkań omawiane są aktualne problemy prawne w działalności ombudsmanów w tych państwach. 

Dotychczas zorganizowano następujące spotkania:

Wysokie Tatry (20-22 października 2004 r.):

 • "Działalność Ombudsmanów po wejściu do Unii Europejskiej",
 • "Możliwość korzystania przez ombudsmana z nadzwyczajnych środków zapobiegawczych w systemie prawnym danego państwa",
 • "Relacje pomiędzy ombudsmanem a Trybunałem Konstytucyjnym",
 • "Nadzór nad przestrzeganiem praw i swobód osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych",
 • "Współpraca ombudsmana z organizacjami pozarządowymi".

Budapeszt (24-26 czerwca 2005 r.):

 • "Prawo do zabezpieczenia społecznego - po planowanej gospodarce socjalistycznej - przed społeczną gospodarką rynkową",
 • "Jaki rodzaj i zakres zabezpieczenia społecznego - prawo do pracy, mieszkania, zdrowia, emerytury, wsparcie dla osób niepełnosprawnych, pomoc rodzinie".

Brno (18-19 maja 2006 r.):

 • "Status prawny cudzoziemców oraz stosowanie przez ombudsmanów prawnych rozwiązań systemowych z innych państw".

Bratysława (16-18 września 2008 r.):

 • "Niezależność instytucji ombudsmana i jak ją zachować",
 • "Prawo do dobrej administracji jako prawo fundamentalne",
 • "Orzeczenia sądowe i ich znaczenie w pracy organów administracji publicznej",
 • "Ochrona  praw dzieci",
 • "Prawa seniorów w XXI wieku".

Białowieża (7-10 września 2009 r.):

 • "Prawo do pomocy prawnej i informacji prawnej/sądowej i pozasądowej",
 • "Ekonomiczne bariery w dostępie do wymiaru sprawiedliwości i sposoby ich usuwania",
 • "Relacje pomiędzy parlamentem a ombudsmanem",
 • "Finansowa niezależność ombudsmana".

Budapeszt (9-10 maja 2011 r.) :

 • "Prawo międzynarodwe - administracja wewnętrzna",
 • "Aktualne problemy występujące w pracy instytucji ombudsmańskich" 

Brno (21-23 maja 2012 r.):

 • "Ombudsman a władza sądownicza"

Častá Papiernička (10-12 kwietnia 2013 r.):

Białowieża (12-14 czerwca 2014 r.):

 • "Polskie doświadczenia związane z ochroną mniejszości w ostatnim ćwierćwieczu",
 • "Kompetencje rzeczników praw obywatelskich w przypadkach przekraczania uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych"
 • Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej

Wyszehrad  (30 września – 2 października 2015 r.):

 • „Rola Ombudsmana w ochronie praw członków grup społecznych szczególnie narażonych na naruszenia praw człowieka”

Podczas spotkania Rzecznicy Praw Obywatelskich Grupy Wyszehradzkiej wystosowali Wspólne Oświadczenie  „Przede wszystkim Ludzie” („People first”). Apelują w nim do władz państwowych o humanitarne traktowanie wszystkich uchodźców i migrantów.
Oświadczenie Ombudsmanów Grupy Wyszehradzkiej.pdf
Oświadczenie Ombudsmanów Grupy Wyszehradzkiej - tłumaczenie.pdf

Wysokie Tatry (26-28 września 2016)

Brno (6-8 września 2017)

Gdańsk (17-18 września 2018)
 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk