Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Szablon wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

 

Pouczenie:

Poniższy tekst stanowi szablon wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1648), wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat, nie wymaga zachowania szczególnej formy, lecz powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której wolności i praw sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy.

Do złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest wymagane pełnomocnictwo (informacja dla adwokatów i radców prawnych).

Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy (imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Umożliwia to zarejestrowanie sprawy, odszukanie jej w systemie i udzielenie odpowiedzi przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 922) administratorem danych jest Rzecznik Praw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie ul. Al. Solidarności 77.

Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy przez RPO, zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1648).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

________________, dnia _____________

(miejscowość)                 (data)     

Wnioskodawca:

____________________________

(imię i nazwisko)

____________________________

(adres: ulica, numer domu, numer mieszkania)

____________________________

(kod pocztowy, miejscowość)

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

AL. SOLIDARNOŚCI 77

00-090 WARSZAWA

 

Treść wniosku:

(przedmiot sprawy: czego sprawa dotyczy, jakie prawa lub wolności zostały naruszone, ewentualne wskazanie sygnatur postępowania)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Załączniki:


 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk