Sytuacja Romów we Wrocławiu

Data:

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie poświęcone narastającym konfliktom związanym z koczowaniem grupy Romów rumuńskich we Wrocławiu. Rozwiązanie problemu przekracza możliwości władz lokalnych. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich chce, aby do działania włączyła się administracja centralna. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministra Spraw Wewnętrznych (Monika Prus, Dyrektor Departamentu Polityki Migracyjnej, Agnieszka Skiba, Główny Specjalista w Departamencie Polityki Migracyjnej), Ministra Administracji i Cyfryzacji (Józef Różański, Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Małgorzata Różycka), Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej) oraz Jacek Sutryk, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Wrocławia.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2014-01-24 15:17:57
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP