Sytuacja osób głuchych w Polsce Raport zespołu ds. Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Data:

Publikacja w języku migowym: https://www.youtube.com/watch?v=pdzD8kU3clE

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych
Data publikacji: 2014-12-18 15:21:51
Osoba udostępniająca: AnetaKosz