Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sytuacja osób głuchych w Polsce Raport zespołu ds. Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych
Data publikacji: 2014-12-18 15:21:51
Osoba udostępniająca: AnetaKosz