Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Synteza Informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2015 z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Data:

Załączniki:

Autor informacji: Naczelnik Wydziału Informacji Statystycznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz