Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Synteza Informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2015 z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Data:

Załączniki:

Autor informacji: Naczelnik Wydziału Informacji Statystycznej
Data publikacji: 2016-07-05 09:47:08
Osoba udostępniająca: AnetaKosz