Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Synteza - informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2022

Data:

Synteza opracowana została na podstawie „Informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2022”. Zawiera omówienie najważniejszych problemów w obszarze ochrony praw i wolności obywatelskich oraz działań podejmowanych przez Rzecznika.

"Rok 2022 był czasem złożonym i wymagającym dla mieszkańców naszego kraju oraz instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaczęliśmy wychodzić z traumy zdrowotnej i społecznej, jaką była pandemia wirusa Covid-19. Wciąż nierozwiązane pozostały problemy władzy sądowniczej, nie doszło do wykonania orzeczeń europejskich trybunałów. Utrzymywał się kryzys uchodźczy na granicy polsko-białoruskiej. Pojawiły się ponadto nowe problemy o dużej wadze dla obywateli i funkcjonowania państwa – m.in. wojna w Ukrainie, problemy ekonomiczne i perturbacje związane z wprowadzaniem „Polskiego Ładu” czy zaostrzeniem kodeksu karnego. Skala i konsekwencje tych zjawisk spowodowały, że do Biura RPO wpłynęła rekordowa liczba spraw od obywateli: 75 239" - RPO Marcin Wiącek

Wersja dostępna publikacji zostanie opublikowana po przygotowaniu.

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski