Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Świat dostępny dla wszystkich – broszura informacyjna

Data:

Każda i każdy z nas ma prawo być traktowany na równi z innymi.

Rzecznik Praw Obywatelskich od lat działa na rzecz dostępności przestrzeni i usług. Informacje, usługi i instytucje finansowane z pieniędzy publicznych muszą być dostępne również dla tych, którzy mają szczególne potrzeby - osób głuchych, niewidomych, z niepełnosprawnością intelektualną, korzystających z wózków, osób w spektrum autyzmu, osób starszych, rodziców i opiekunów małych dzieci, osób o tymczasowo ograniczonej sprawności i innych.

Jeśli napotykasz na barierę, która utrudnia Ci zrozumienie, komunikowanie się, poruszanie się po budynku, masz prawo ją zgłosić i wymagać zapewnienia dostępności. Wsparcie, które zaoferuje instytucja powinno zapewniać Ci bezpieczeństwo i równe traktowanie.

Z broszury – Świat dostępny dla wszystkich – przygotowanej przez Centrum Projektów Społecznych w Biurze RPO dowiesz się czego możesz oczekiwać od instytucji w zakresie dostępności, a także co możesz zrobić, aby zapewnić dostępność sobie i innym.

Zwracając uwagę na dostępność, zabiegasz o swoje prawa. Wspierasz też inne osoby, które nie mają Twojej wiedzy. W ten sposób zmieniasz świat na bardziej dostępny dla wszystkich!

Broszurę można dystrybuować, drukować i rozpowszechniać.

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski