Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (projekt z dnia 25.05.2016 r.)

Data:

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2016-06-13 10:54:09
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP