Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji przez Rzecznika Praw Obywatelskich projektu „Współpracy Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego UE 2009 - 2013” w roku 2010

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk