Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawozdanie końcowe z realizacji przez Rzecznika Praw Obywatelskich projektu „Współpracy Ombudsmanów Państw Partnerstwa Wschodniego UE 2009 - 2013” w roku 2011

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk