Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Sprawa rolników z powiatu piotrkowskiego w Biurze RPO

Data:

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z przedstawicielami rolników z powiatu piotrkowskiego, którym w grudniu zeszłego roku zostały przedstawione zarzuty nakłaniania weterynarzy do fałszowania świadectw zdrowia zwierząt. Podczas rozmowy przedstawili, między innymi, okoliczności ich zatrzymania, przeszukania mieszkań i użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy policji. Wskazali zarazem na nadmierną represyjność i nieproporcjonalność tych działań, które stawiają ich w niekorzystnym świetle wobec lokalnej społeczności.
Rzecznik Marcin Wiącek zapowiedział podczas rozmowy, podjęcie stosownych działań wobec zasygnalizowanych przez rolników naruszeń praw i wolności obywatelskich.
 

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2022-01-27 15:26:08
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska
Data: 2022-01-27 15:38:39
Operator: Anna Kabulska