Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie zespołu ds Głuchych 28 maja 2013 r.

Data:

Posiedzenie Zespołu ds. Osób Głuchych w dniu 28 maja 2013 r. dotyczyło omówienia dostępu osób głuchych do szkolnictwa wyższego  oraz sytuacji osób głuchych na rynku pracy ze szczegółnym uwzględnieniem dostępu do zawodów pedagogicznych.

 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania, Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk