Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z rabinem Andrew Bakerem

Data:

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar oraz jego zastępczyni Sylwia Spurek spotkali się w Biurze RPO z rabinem Andrew Bakerem, Osobistym Przedstawicielem Przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ds. przeciwdziałania antysemityzmowi.

Dr Bodnar przedstawił sytuację obywateli żydowskich ze perspektywy działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Podkreślił, że w przeciwdziałaniu dyskryminacji niezbędna jest synchronizacja polityki lokalnej z rządową, aby działania wszystkich władz były spójne i efektywne. Wspomniał również o swoich wystąpieniach do Ministra Edukacji Narodowej, w których wskazywał na konieczność wprowadzenia odpowiedniej edukacji szkolnej w tym zakresie.

Rzecznik podkreślił, że podobnie jak jego poprzedniczka prof. Irena Lipowicz, czyni starania na rzecz uwrażliwiania środowiska prokuratorów i sędziów na problem przeciwdziałania mowie nienawiści i dyskryminacji w postępowaniach sądowych.

Podczas spotkania poruszono także kwestie restytucji własności żydowskiej z punktu widzenia zgodności zasad zwrotu majątków z prawem.

Podczas trzydniowej wizyty w Polsce, rabin Baker spotyka się z przedstawicielami resortów spraw wewnętrznych, edukacji, kultury, sprawiedliwości oraz prokuratury i policji.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk