Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z przedstawicielami Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach

Data:
Tagi: kalendarium

Rzecznik praw obywatelskich odwiedził mieszkańców domu pomocy społecznej w Ptaszkach, prowadzonego przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Choroba Alzheimera.

To jedyny całodobowy dom pomocy społecznej prowadzony przez organizację pozarządową.

Rozmawiano o przeszłości, dniu codziennym i planach na przyszłość.

Warunki lokalowe są skromne. Stowarzyszenie chce rozbudować budynek w Ptaszkach. Pozwoliłoby to zapewnić 25 mieszkańcom lepsze warunki życia. Obecna siedziba – dawna drewniana szkoła – wymaga remontu. A nie można remontować budynku bez wyprowadzenia mieszkańców.

Bardzo doskwiera Stowarzyszeniu brak samochodu, dostosowanego do przewozu  osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wyjazd do lekarza, na badania, przejazd z jednego domu do drugiego (w Kukawkach) – to poważny logistyczny problem. Starali się o dofinansowanie z PFRONu, ale otrzymali odmowę. A działają w terenie, gdzie nie można skorzystać z komunikacji publicznej. Teren piękny – pola, lasy – ma swoje trudne strony. W dniu wizyty RPO samochody osobowe pracowników nocnej zmiany trzeba było wyciągać traktorem.

Trudne warunki rekompensuje przyjazna, domowa atmosfera. Oddanie pracowników i członków stowarzyszenia dla osób na stałe mieszkających w Ptaszkach.

Stowarzyszenie prowadzi w Siedlcach grupę wsparcia dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera. Przygotowuje informatory, poradniki, uczy, jak rozpoznać chorobę i jak sobie radzić w roli opiekuna.

Dwa razy w roku (w czerwcu i we wrześniu) mieszkańcy zapraszają do siebie gości - organizowane są tzw. dni otwarte. Spotkania mają włączyć społeczność lokalną w życie mieszkańców w Ptaszkach i Kukawkach.  Uczą też jak pomagać chorym i ich opiekunom.

- Najważniejsza jest edukacja dzieci i młodzieży, przekazywanie wiedzy dlaczego babcia, dziadek zachowują się dziwnie, nie pamiętają co działo się chwilę wcześniej – powiedziała Maria Leszczyńska prezeska Stowarzyszenia.

Mieszkańców Ptaszków i Kukawek odwiedza młodzież z mieszczących się w okolicy młodzieżowych ośrodków szkolno-wychowawczych w Czuchowie i Wojnowie.   

Zgłoszono rzecznikowi problem przerzucania na pracowników dps kurateli nad osobami ubezwłasnowolnionymi. Często wiąże się to z wyręczaniem rodziny, która nie podejmuje obowiązku opieki. Rozmawiano również o braku systemowej pomocy dla chorujących i ich opiekunów. W tej kwestii niestety niewiele zmienia się od lat. Mimo, ze osób starszych z chorobami otępiennymi przybywa.

 

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera powstało w 1994 roku, z inicjatywy dr Krystyny Jałyńskiej-Kwiatkowskiej i opiekunów osób z chorobą Alzheimera. Jest trzecim, co do daty powstania, stowarzyszeniem alzheimerowskim w Polsce. Od 2004 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Od 1999 roku Stowarzyszenie prowadzi całodobowy specjalistyczny Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach. W 2010 r. powstała  filia w Kukawkach. Łącznie w obu domach przebywa 50 mieszkańców z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz przewlekle psychicznie chorych z terenu całej Polski.

Stowarzyszenie za swoją działalność zostało wyróżnione licznymi nagrodami:

  • 1999 rok – nagrodą Starosty Siedleckiego
  • 2001 rok – nagrodą główna OPTIMUS HOMINUM w kategorii pomoc społeczna za działalność humanitarną
  • 2005 rok – „Aleksandrią”- nagrodą Prezydenta Miasta Siedlce za działalność w sferze pomocy społecznej
  • 2005 rok – wyróżnienie w konkursie PRO PUBLICO BONO za działalność z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej.

 

Więcej : http://www.alzheimer.org.pl/

Autor informacji: Dyrektor Centrum Projektów Społecznych
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk