Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z minister edukacji narodowej

Data:

31 marca 2016 r. odbyło się spotkanie rzecznika praw obywatelskich dr. Adama Bodnara z minister edukacji narodowej Anną Zalewską. Omawiano sytuację młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rejowcu oraz bieżące sprawy związane z edukacją.

Rzecznik przedstawił minister sprawozdanie z wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji w MOW w Rejowcu. Wskazał przede wszystkim na brak zapewnienia nieletnim bezpieczeństwa i odpowiedniej pomocy wychowawczej. Zarekomendował wsparcie kadry pedagogicznej ośrodka w Rejowcu poprzez szkolenia oraz wprowadzenie superwizji, a także objęcie placówki wzmożonym nadzorem sądowym i pedagogicznym.

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk