Spotkanie z EU-RUSSIA Civil Society Forum

Data:

Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar spotkał się z przedstawicielami EU- Russia Civil Society Forum -  aktywistami na rzecz praw człowieka i demokracji. W rozmowie uczestniczyła Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, główna Koordynatorka ds. Strategicznych Postępowań Sądowych w Biurze RPO.

Spotkanie dotyczyło potencjalnych obszarów współpracy na arenie międzynarodowej. Rzecznik został zaproszony do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym  - forum dla młodych profesjonalistów  „Europe Lab” w 2017 r. Warsztaty mają dotyczyć m.in. relacji ombudsmana ze społeczeństwem obywatelskim.

Na spotkaniu poruszono także kwestie związane z niezależnością urzędu RPO oraz zasad współpracy z polskimi i europejskimi organizacjami pozarządowymi.  Goście pytali Rzecznika m.in. o to, jak można wzmocnić pozycję rosyjskich organizacji zajmujących się prawami człowieka.

 

Więcej informacji na tematów projektów EU-Russia Civil Society Forum znajduje się na stronie internetowej: http://eu-russia-csf.org/

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2016-09-28 11:38:56
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk