Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie z Bartłomiejem Skrzyńskim

Data:
Tagi: wydarzenie

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie z Bartłomiejem Skrzyńskim  - laureatem Nagrody im. Pawła Włodkowica w 2013 roku, Rzecznikiem ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta we Wrocławiu.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Anna Błaszczak z Zespołu ds. Równego Traktowania i dr Jarosław Zbieranek z Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze RPO.

Dr Jarosław Zbieranek przedstawił wyniki kontroli lokali wyborczych pod kątem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Mówił m.in. o postulatach Rzecznika ws. systemowych zmian związanych z prawem wyborczym i podał przykłady indywidualnych skarg obywateli wynikających m.in. z braku informacji ze strony władz samorządowych o alternatywnych formach głosowania.

Z kolei Anna Błaszczak omówiła na czym polega i w jaki sposób przebiega monitorowanie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Przedstawiła też najważniejsze wnioski i rekomendacje w zakresie realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z dokumentu, jak m.in.:  brak strategii wdrażania postanowień Konwencji i systemu orzekania o niepełnosprawności, czy konieczność zapewnienia dostępu do darmowej pomocy prawnej i wzmocnienie ochrony osób z niepełnosprawnościami przed dyskryminacją.

Bartłomiej Skrzyński przybliżył działalność Rzecznika ds. Osób Niepełnosprawnych i podał przykłady aktywności na rzecz niwelowania barier, zarówno architektonicznych jak i mentalnych, na terenie Wrocławia. Odniósł się też do informacji przedstawionych przez pracowników Biura RPO i zadeklarował chęć współpracy w zakresie informowania o prowadzonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami działaniach.


 

Autor informacji: Monik@ Foremniak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk