Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Bartłomiej Skrzyński

Data:

Laureat Nagrody im. Pawła Włodkowica w 2013 r.
Bartłomiej Skrzyński jest Rzecznikiem miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych. Na co dzień z powodu choroby – postępującego zaniku mięśni – porusza się na wózku. Mimo to jest osobą aktywnie działającą na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością. Jego działaniami można byłoby obdzielić wiele tzw. „zdrowych osób”.

Trzydziestoczterolatek, podejmując wiele inicjatyw i działań we Wrocławiu, dba – wspólnie z Prezydentem Wrocławia – o interesy osób niepełnosprawnych, zarówno w dużych projektach, w tym architektonicznych (konsultując i doradzając przy budowie m.in. Teatru Capitol, czy Portu Lotniczego Wrocław, przeprowadzając szkolenia, kampanie, organizując konferencje, inicjując projekty i programy), jak i w sprawach indywidualnych na co dzień, daleko wykraczając poza godziny pracy i obowiązki służbowe, a także obszar Wrocławia. Jest współautorem kampanii oraz programu „Wrocław bez barier”. Społecznie pomagał i pomaga przy kampaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Aktywni Wrocław, Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Dolnośląskie Forum Integracyjne, współpracuje również z wieloma innymi organizacjami. Sam założył i stanął na czele Fundacji W-skersi, organizującej m.in. dalekomorskie, integracyjne rejsy, przełamując bariery mentalne i negatywne stereotypy poprzez autorskie projekty. Jest dziennikarzem, autorem nazwy „W-skersi” i programu o takim samym tytule, który emitowany był w TVP 1. Będąc autorem wielu projektów telewizyjnych, współprodukował również magazyn „Bez barier” na antenie TVP Wrocław. Współrealizator pilotażowej kampanii „Nie ma barier. Dolny Śląsk” – był odpowiedzialny m.in. za tworzenie portalu niemabarier.dolnyslask.pl, którego został później redaktorem naczelnym, a także tworzył wiele projektów w mniejszych miastach województwa. Jest jednym z twórców Parlamentu Młodzieży Wrocławia (gremium od 20 lat uczy młodych wrocławian demokracji i obywatelskości), będąc przez 4 lata jego prezesem. Organizował wtedy m.in. „Manifestację przeciwko przemocy”, wspólnie z Kuratorium Oświaty przedstawiając stan szkolnictwa w województwie, a także – razem z gminą Wrocław – tworzył pierwszy miejski wolontariat podczas Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w 1997 roku.

Jest współautorem wielu specjalistycznych wydawnictw; wykłada również w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pasjonuje się sportem żużlowym, o którym pisze i podróżami. Skakał na bungee, latał paralotnią, nurkuje.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk